Privacy

Visual Snow Europe gaat op een zorgvuldige wijze om met uw persoonsgegevens en deze zullen vertrouwelijk worden behandeld met inachtneming van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op de website van Visual Snow Europe kunnen links zijn opgenomen van derden, niet bij Visual Snow Europe behorend. Visual Snow Europe kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens.