Misvattingen over Visual Snow Syndroom

De benaming Visual Snow Syndroom (VSS) is helaas zowel een verwarrende als een misleidende naam. Het doet vermoeden dat het oogheelkundig is terwijl een dergelijk onderzoek in de regel niet afwijkt bij de VSS-patiënt. VSS is een puur neurologische aandoening. Bovendien dekt de term niet de lading, aangezien het vernoemd is naar één symptoom van de vele. VSS kent een brede variëteit en intensiteit aan klachten die meer behelsen dan het visuele.

Het zien van vlekken komt bij een groot aantal aandoeningen voor. De symptomen kunnen zeer hinderlijk zijn of zelfs invaliderend, wat leidt tot beperkingen in het dagelijks leven. Tevens is VSS anders dan “mouches volantes”, “floaters” of “entoptisch blauweveldverschijnsel”. Deze zijn oogheelkundig. Echter komen de twee laatstgenoemde symptomen bij VSS helaas vaak voor in een veel extremere variant. Louter deze symptomen worden vaak verward met de static die bij VSS hoort.

VSS wordt ook vaak verward met HPPD (Hallucinogeen persisterende waarnemingsstoornis). VSS is duidelijk niet het gevolg van hallucinogene inname.1 Veel VSS-patiënten hebben nooit verdovende middelen genomen. HPPD veroorzaakt geen VSS, maar HPPD heeft bepaalde symptomen die enigszins lijken op VSS. Daarnaast heeft HPPD een andere diagnostische code.

Er zijn vaak websites die beweren dat VSS kan worden genezen door stress of angst te verminderen. Dit is onjuist, onmogelijk en niet wetenschappelijk onderbouwd.

[1] “Visual Snow Syndrome: A clinical and phenotypical description of 1,100 cases”, F. Puledda et al., 2020. Neurology.