footer-NL

Visual Snow Europe

Over ons
Visual Snow Europe wil dat er meer bewustwording moet komen voor de zeldzame neurologische aandoening Visual Snow Syndrome (VSS). Daarnaast hopen wij patiënten en artsen te informeren en misinformatie tegen te gaan. Wij hopen artsen te motiveren om een juist protocol in te voeren voor VSS.

Missie & Visie
Visual Snow Europe zet zich in voor het welzijn van patiënten met VSS en wil het onderzoek naar VSS bevorderen. Tevens willen wij ons extra inzetten voor de ernstigere en zeldzamere vorm van VSS, aangezien dat nu onderbelicht blijft.

Disclaimer

Privacy

Social Media
Contact