Symptomen van VSS

Visuele symptomen
  • Visual Snow

Voortdurend aanwezige positieve visuele verschijnselen in het gehele gezichtsveld in de vorm van ontelbare flikkerende/bewegende stippen. Een pan-veld visuele stoornis beschreven als kleine flikkerende puntjes, die lijken op de statische ruis van een ongestemde TV. Vaak zijn de stippen zwart of wit, maar verschillende kleuren worden ook gemeld. Patiënten beschrijven het als televisiestoringen of het kijken door een zware regenbui en sommige patiënten zien het ook met gesloten ogen. Deze neurologische aandoening is vernoemd naar dit symptoom.

(+ ten minste 2 van de volgende 5 symptomen om te worden beschouwd als het Visual Snow Syndroom)

  • Palinopsie (nabeelden en ghosting)

Palinopsie (betekent: ‘opnieuw zien’) is een voortdurende of zich herhalende visuele waarneming nadat de eigenlijke stimulus niet meer aanwezig is. Een onvermogen om het zojuist geziene te onderdrukken (Critchley, 1951).

Het is een breed begrip en het kan onderverdeeld worden in: Illusoire- en hallucinatoire palinopsie.

VSS-patiënten ervaren de illusoire palinopsie. De oorzaak is nog onbekend, maar onderzoekers denken dat het te maken kan hebben met het hypometabolisme in de inferieure pariëtale lobule (Schankin, et. al., 2020). Palinopsia verschilt van de ‘normale’ retinale nabeelden, die alleen optreden bij het staren naar een contrastrijk beeld en in complementaire kleur zijn (Schankin, et. al., 2020).

Palinopsie kan ook deel uitmaken van een andere aandoening, daarom is het raadzaam een oogarts en neuroloog te raadplegen.

Nabeelden:

Een zeer veel voorkomend en voor sommigen een invaliderend symptoom. Lezen kan een uitdaging zijn, omdat letters/tekst op andere oppervlakken kunnen projecteren.

Ghosting:

Bewegende beelden kunnen sporen veroorzaken.

  • Fotofobie (overgevoeligheid voor licht)

Een intolerantie voor licht(bronnen). ‘Normaal’ licht veroorzaakt pijn of ongemak in het oog of hoofd. VSS-patiënten hebben last van een aanhoudende fotofobie die vergelijkbaar is met chronische migrainepatiënten tijdens aanvallen (Eren, et. al., 2019 Quantification of photophobia in visual snow syndrome: a case-control study).

Schittering/Verblinding

Schittering is moeite met zien in de aanwezigheid van fel(le) licht(bronnen). Het belemmert vaak het gezichtsvermogen. Alle mensen hebben wel eens last van schittering, maar bij VSS-patiënten is deze schittering veel intenser en vaak ook pijnlijk.

Halo’s

Heldere kringen die een lichtbron omringen. Een voorbeeld zijn koplampen. VSS-patiënten zien dit intenser en het kan zelfs pijnlijk zijn voor de ogen.

Strooilicht

Een verstrooiing van licht vanuit de lichtbron welke een enorm ongemak kan veroorzaken. VSS-patiënten zien een intensere en fellere verstrooiing van licht.

  • Nyctalopia

VSS-patiënten kunnen nachtblindheid ervaren. Contrasten zijn vaak minder duidelijk.

  • Versterkte entoptische verschijnselen

Met de nadruk op ‘versterkt’. Entoptische verschijnselen is een breed begrip en betekent “verschijnselen binnen het oog”. Dit kan natuurlijk de indruk wekken dat er oogheelkundige afwijkingen zijn, maar oogheelkundig onderzoek is meestal niet abnormaal bij VSS-patiënten met dit symptoom. Iedereen ervaart ‘entoptische verschijnselen’, maar omdat VSS-patiënten een hyperexciteerbaarheid van de hersenen hebben, zijn de entoptische verschijnselen intenser en ook beter zichtbaar voor hen. Onderzoekers denken dat het komt door een kapotte filter in de VSS hersenen. Maar wij raden u sterk aan, indien u deze verschijnselen ervaart en de oorzaak ervan niet kent, een oogarts en neuroloog te raadplegen. De meest voorkomende entoptische verschijnselen zijn BFEP en floaters.

Entoptisch blauweveldverschijnsel

BFEP wordt vaak verward met de Visual Snow zelf. Het verschijnt als kleine witte stippen die snel bewegen langs kronkelende lijnen binnen het gehele gezichtsveld. Deze BFEP kan voor iedereen zichtbaar zijn, maar VSS-patiënten zien dit op een veel intensere schaal. BFEP houdt verband met de bloedstroom in het netvlies en bevat witte bloedcellen die bewegen. Dit is onschadelijk.

Floaters

Wormvormige vloeibare klodders waarneembaar in het gezichtsveld. Ook dit symptoom wordt vaak verward met het symptoom Visual Snow. Iedereen kan hier last van hebben, maar bij VSS-patiënten is dit ook veel meer aanwezig. Floaters zijn troebelingen (stofjes of eiwitten) op het netvlies. Ook dit is ongevaarlijk.

Andere visuele symptomen:

Flikkerend zicht

Sommige patiënten ervaren een flikkering van licht in hun gezichtsveld. Dit kan heel af en toe tot vaak voorkomen. Het kan worden uitgelokt door de plotselinge overgang van licht naar duisternis. Een dergelijk symptoom moet altijd aan een arts worden gemeld, omdat het ook kan optreden als een andere aandoening/ziekte (epilepsie bijvoorbeeld). Het kan ook een netvliesloslating zijn wanneer het plotseling optreedt. Dan is het noodzakelijk om z.s.m. contact op te nemen met een arts.

Pulserend zicht

Het gezichtsveld lijkt te pulseren zoals een ademhaling. Het is waarschijnlijk te wijten aan een versterkt entoptisch fenomeen. Sommige mensen beschrijven het als een continu hittegolf effect.

Patroon verblinding

Ook bekend als ‘visuele stress’ (wat niets met werkelijke stress te maken heeft). Een onbehaaglijk gevoel en afwijkende visuele perceptuele vervormingen bij het waarnemen van strepenpatronen met bepaalde ruimtelijke kenmerken. Dit symptoom komt ook vaak voor bij migrainepatiënten. Volgens onderzoek* (link naar Monger et. al., 2015, Pattern Glare: the effects of constrast and color) zou de oorzaak liggen in de hyperexciteerbaarheid van de visuele cortex.

Zelflicht van het oog

Sommige patiënten beschrijven het als het zien van een soort lavalamp met hun ogen dicht.

Vertigo

Een gevoel van beweging (meestal draaiende beweging). Een symptoom van vestibulaire disfunctie.

Persisterende posturale-perceptuele duizeligheid (PPPD)

PPPD is een veel voorkomende chronische disfunctie van de hersenen en het vestibulaire systeem die aanhoudende duizeligheid, niet-spinnende duizeligheid en/of onbalans veroorzaakt. Het is vaak gerelateerd aan migraine en VSS. Alle drie betreffen stoornissen van de sensorische verwerking.

Hyperacusis

Overgevoeligheid voor normale dagelijkse geluiden. Bepaalde geluiden worden als zeer onaangenaam of zelfs pijnlijk ervaren. Dit zijn vaak hoge en/of luide geluiden.

Vermoeidheid

Een ongewoon gevoel van vermoeidheid. Niet te vergelijken met normale vermoeidheid.

Brain Fog

Cognitieve moeilijkheden.

Comorbiditeiten

Migraine

Migraine versterkt VS en VSS. Men lijdt duidelijk meer wanneer men met beide te maken heeft.

Tinnitus

Constant bilateraal oorsuizen dat door patiënten verschillend wordt beschreven. De toon kan constant of variabel zijn. Sommigen beschrijven het als het geluid van een oude CRT TV. Volgens de studie ‘Visual Snow Syndrome and Its relationship to Tinnitus had 63% van de patiënten last van tinnitus. Het suggereert een gemeenschappelijke onderliggende pathofysiologie”. Deze studie suggereert dat VSS gerelateerd kan zijn aan andere sensorische verwerkingsstoornissen, zoals tinnitus. VSS heeft geen uitputtende lijst van symptomen, maar hier zijn de meest voorkomende. Elke VSS-patiënt is uniek en omdat VSS (nog) geen gradaties kent, vallen veel gevallen onder één noemer. Er is ook nog veel onbekend op het gebied van VSS, omdat het relatief nieuw is en er nog veel onderzoek nodig is.