Diagnostiek

Een juiste diagnose is van belang. Niet alleen om de beste hulp te krijgen, maar ook omdat het publieke beeld van Visual Snow (VS) en Visual Snow Syndroom (VSS) anders verkeerd wordt weergegeven met bijdragen van mensen die denken het te hebben. Om een juiste diagnose te laten stellen is het belangrijk dat als je VS(S)-klachten hebt om naar een arts te gaan die andere aandoeningen uitsluit die qua symptomen overlap kunnen hebben met VS(S).

In deze research paper (link naar: https://thejcn.com/DOIx.php?id=10.3988/jcn.2020.16.4.646) wordt door neuro-ophtalmologen geadviseerd om retinale- en neurologische ziektes uit te sluiten als mogelijke oorzaak van VS(S).

En in deze research paper (link naar: https://link.springer.com/article/10.1007/s11910-018-0854-2) worden artsen geadviseerd om mogelijk andere onderliggende ziektes/aandoeningen uit te sluiten wanneer ze een patiënt ontvangen met VS(S) klachten.

Het is van belang om zowel door een neuroloog als een optometrist te worden onderzocht. Allereerst betreft het een neurologische aandoening en daarnaast uiten de voornaamste symptomen zich visueel. Een MRI-scan, EEG en VEP-test zijn belangrijke onderzoeken die moeten worden ingezet om een beter beeld te krijgen. Alhoewel een doorsnee MRI-scan in de regel niet afwijkend zal zijn is het wel van belang om andere aandoeningen hiermee uit te sluiten. Een PET-/CT-scan heeft in recent onderzoek (link: https://academic.oup.com/brain/article/143/4/1106/5811372) afwijkingen laten zien, echter is zoiets alleen door een neuroloog die bekend is met VS(S) te interpreteren. VS(S)-patiënten toonden hypermetabolisme en corticale volumetoename in de extrastriate visuele cortex op de kruising van de rechter linguale en fusiforme gyrus. Er was hypometabolisme in de rechter superieure temporale gyrus en de linker inferieure pariëtale lobule. Patiënten hadden toename van grijze stof volume in de temporale en limbische kwabben en afname in de superieure temporale gyrus. De overeenkomstige structurele en functionele veranderingen benadrukken de relevantie van de visuele associatie cortex voor VSS. Dit geeft de klinische indruk dat de stoornis zich verder uitstrekt dan het visuele systeem.

Een VEP-test laat in de klassieke zin geen afwijkingen zien, echter indien er sprake is van VS(S) wordt vaak een verhoogde latentie gezien wanneer gelet wordt op N145. En dit is typerend voor VS(S). Dit wijst in de richting van een verstoorde verwerking in de secundaire visuele gebieden en een hyperactivatie in de primaire visuele cortex. VSS-patiënten hebben subtiele, significante neuro-anatomische verschillen in de belangrijkste visuele en laterale cerebellaire gebieden, die de pathofysiologische basis van de aandoening deels kunnen verklaren.

Disclaimer:

Deze informatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden gebruikt ter vervanging van medisch advies van een bevoegde professional.