Nieuw onderzoek toont interessante veranderingen in grijze stof

2022 juni – Het is duidelijk dat VSS een aandoening van het centrale zenuwstelsel is. De onderliggende pathofysiologische mechanismen blijven echter ongrijpbaar. Meer onderzoek is nodig om daar achter te komen. In dit onderzoek onthullen de onderzoekers (onder leiding van dr. Fielding van de Monash University) geen bewijs van grove morfometrische veranderingen in de VSS hersenen, maar wel wijdverspreide veranderingen in de microstructuur van de GM (grijze stof), waarvan de meest opvallende zich voordoen in caudale regio’s, waaronder de occipitale cortex. Geen van deze veranderingen wordt rechtstreeks in verband gebracht met de gelijktijdige aanwezigheid van migraine. Hoewel zij niet in staat waren het specifieke hersenweefsel te bepalen dat ten grondslag ligt aan de microstructurele veranderingen, richten zij zich wel op verder onderzoek, hetgeen aanzienlijk bijdraagt tot het begrip van VSS.

Hier lees je meer over het onderzoek van Monash University.

Wij, van Visual Snow Europe, hopen dat Monash University meer duidelijkheid kan brengen over VSS in toekomstige onderzoeken.

Donaties zijn hard nodig en we hopen dat jij wilt doneren aan Eye On Vision.

Hartelijke groet,

VSE-Team


Best,

VSE-Team

VS en VSS Patiënten nodig voor onderzoek in Zürich

VSS is een aangrijpende, levensbeïnvloedende aandoening met niet aflatende en aanhoudende storende visuele verschijnselen. De ziekte begint meestal rond de leeftijd van 20 jaar en wordt gekenmerkt door continue waarneming van ontelbare flikkerende puntjes (zoals een ‘kapotte televisie’).

Neuronaal vertonen VS patiënten cerebrale hypermetabolisme, wat resulteert in een veranderde neuronale exciteerbaarheid, alsook een verhoogd grijze stof volume in delen van de visuele cortex.

Voor deze pilotstudie willen de onderzoekers VS en VSS patiënten rekruteren. In een dubbelblind, gerandomiseerd en placebo-gecontroleerd longitudinaal experiment zullen de onderzoekers gebruik maken van real-time functionele magnetische resonantie imaging (rtfMRI) neurofeedback om patiënten te leren de activiteit in verschillende regio’s van de visuele cortex te downreguleren.

De onderzoekers veronderstellen dat neurofeedback patiënten in staat zal stellen om te leren hun abnormale activiteit in de visuele cortex te verlagen. Bovendien voorspellen de onderzoekers dat een sterkere downregulatie van activiteit van de linguale gyrus zal correleren met een meer uitgesproken afname van VS symptomen.

De patiënt krijgt een compensatie en een cd-opname met de beelden van zijn/haar rtfMRI. Ook zullen zij kijken, indien de patient dat wenst, of er afwijkingen worden geconstateerd op de rtfMRI.

Meer informatie vind je hier.

Voor vragen over dit onderzoek of zou je graag willen participeren?
Stuur dan een e-mail naar dr. Lars Michels.
lars.michels@usz.ch  

Hartelijke groet,
VSE-Team