VS en VSS Patiënten nodig voor onderzoek in Zürich

VSS is een aangrijpende, levensbeïnvloedende aandoening met niet aflatende en aanhoudende storende visuele verschijnselen. De ziekte begint meestal rond de leeftijd van 20 jaar en wordt gekenmerkt door continue waarneming van ontelbare flikkerende puntjes (zoals een ‘kapotte televisie’).

Neuronaal vertonen VS patiënten cerebrale hypermetabolisme, wat resulteert in een veranderde neuronale exciteerbaarheid, alsook een verhoogd grijze stof volume in delen van de visuele cortex.

Voor deze pilotstudie willen de onderzoekers VS en VSS patiënten rekruteren. In een dubbelblind, gerandomiseerd en placebo-gecontroleerd longitudinaal experiment zullen de onderzoekers gebruik maken van real-time functionele magnetische resonantie imaging (rtfMRI) neurofeedback om patiënten te leren de activiteit in verschillende regio’s van de visuele cortex te downreguleren.

De onderzoekers veronderstellen dat neurofeedback patiënten in staat zal stellen om te leren hun abnormale activiteit in de visuele cortex te verlagen. Bovendien voorspellen de onderzoekers dat een sterkere downregulatie van activiteit van de linguale gyrus zal correleren met een meer uitgesproken afname van VS symptomen.

De patiënt krijgt een compensatie en een cd-opname met de beelden van zijn/haar rtfMRI. Ook zullen zij kijken, indien de patient dat wenst, of er afwijkingen worden geconstateerd op de rtfMRI.

Meer informatie vind je hier.

Voor vragen over dit onderzoek of zou je graag willen participeren?
Stuur dan een e-mail naar dr. Lars Michels.
lars.michels@usz.ch  

Hartelijke groet,
VSE-Team