Veelbelovend onderzoek: Veranderde neuroactiviteit bij VSS

11 Augustus 2023 – Onderzoekers van King’s College London delen hun nieuwste ontdekking: De activiteit van glutamaat en serotonine verschilt bij mensen met VSS in vergelijking met degenen zonder deze aandoening, wat mogelijk leidt tot de identificatie van biomarkers en hoop op toekomstige farmacologische behandelingen.

Visual Snow Syndroom (VSS) heeft lange tijd onderzoekers verbaasd vanwege de slecht begrepen neurofarmacologische basis ervan. In een poging om deze intrigerende aandoening te ontrafelen, maakte een baanbrekende studie gebruik van geavanceerde technologie. Door receptor doelwitkaarten te combineren met gegevens van functionele magnetische resonantie beeldvorming (fMRI) in rust, was het doel om te ontcijferen welke neurotransmitters mogelijk betrokken zijn bij de hersencircuits die verbonden zijn met VSS.

De studie maakte gebruik van een nieuwe techniek genaamd Receptor-Enriched Analysis of Functional Connectivity by Targets (REACT). Deze innovatieve aanpak dook in de complexe functionele netwerken die worden beïnvloed door vijf verschillende neurotransmittersystemen. Deelnemers waren individuen met VSS (n = 24), gezonde controles (HC’s; n = 24) en migrainepatiënten (MIG; n = 25, waarvan 15 met migraine met aura [MwA]). REACT maakte gebruik van receptor dichtheidsmodellen voor essentiële neurotransmitter-receptoren en transporters, zoals noradrenaline, dopamine, serotonine, GABA-A, NMDA, 5HT1B en 5HT2A. Deze modellen vergemakkelijkten het creëren van gepersonaliseerde, voxel-niveau functionele connectiviteit (FC) kaarten. Deze gepersonaliseerde kaarten werden vervolgens nauwkeurig vergeleken tussen de drie groepen: HC’s, MIG en VSS.

Uit dit onderzoek kwamen boeiende resultaten naar voren. Personen die te maken hebben met VSS vertoonden verminderde FC binnen glutamatergische netwerken in de voorste cingulate cortex (ACC). Deze afwijking was duidelijk in vergelijking met zowel HC’s als patiënten met migraine. Bovendien werd een opmerkelijke afname van FC in serotonergische netwerken waargenomen in gebieden zoals de insula, de temporale pool en de orbitofrontale cortex. Deze patronen weerspiegelden waarnemingen bij personen met migraine met aura. Van bijzonder belang was dat VSS-patiënten verminderde FC vertoonden binnen netwerken die rijk waren aan de 5HT2A-receptor. Deze netwerken bevonden zich voornamelijk in de occipito-temporo-pariëtale associatiecortex. Subgroepanalyses toonden aan dat deze veranderingen niet alleen onafhankelijk waren van migrainefactoren, maar ook overeenkwamen met veranderingen die werden waargenomen bij patiënten met migraine met aura.

De implicaties van deze studie zijn verstrekkend. Ze benadrukt de cruciale rol van glutamaat en serotonine bij het herbedraden van hersenconnectiviteit, met invloed op domeinen die verband houden met visuele verwerking, detectie van belangrijkheid en emotionele reacties in de context van VSS. Belangrijk is dat de gewijzigde serotonerge connectiviteit bij VSS op zichzelf staat en geen verband houdt met migraine. Desondanks benadrukt de opvallende gelijkenis met patronen bij migraine met aura een gedeelde biologische basis tussen deze verschillende aandoeningen.(Bron: ANN NEUROL 2023)